برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

c (2285)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری (M.A) عنوان: تأثیرگسترش پیاده‏راه ها در تعاملات اجتماعی (نمونه موردی: خیابان مدرس شهرکرمانشاه) استاد راهنما: ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (2284)

چکیده تحقیق حاضر به منظورتعیین رابطه بین مدیریت تعارض و عملکرد مدیران زن مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه انجام شده است . روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود . جامعه آماری تحقیق ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (2283)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه مدیریت اجرایی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی (M.A) گرایش استراتژیک عنوان: بررسی رابطه هوش عاطفی و هوش معنوی بر عملکرد کارکنان ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (2282)

چکیده پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ویژگیهای شخصیتی و کمالگرایی با اهمالکاری تحصیلی انجام گرفت. به این منظور از بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در سال تحصیلی 91-1392 ، 300 ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (2281)

چکیده ضمانتنامه ارزی را بایستی یک پدیده جدید به حساب آورد که زاییده عرف و رویه بانکی و نیازهای تجاری و اقتصادی است. از دوران انقلاب صنعتی به بعد تجارت داخلی و نهایتاً تجارت خارجی ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (2280)

«تعاریف عملیاتی»: استرس شغلی: هر عاملی که مربوط به شغل باشد و باعث استرس شده و فرد را از حالت معمولی خارج کند استرس شغلی نامیده می ود. عملکرد: عبارت است از انجام دادن کار ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (2279)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته راهنمایی و مشاوره ( MA ) عنوان : مقایسه تعارضات زناشویی و سبک های حل تعارض در زوجین دارای رضامندی و عدم رضامندی از ازدواج ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (2278)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات کرمانشاه پایانامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی گرایش: بالینی عنوان: مقایسه جنسیتی ساختار دو مولفه ای استعداد بین دانش آموزان تیزهوش و عادی پایه اول ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (2277)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه پايان نامه جهت دریافت کارشناسي ارشد رشته ی روانشناسی بالینی(MA) عنوان مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان و استعداد اعتیاد در دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/ ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (2276)

معاونت پژوهش و فن آوری به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این گونه که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (2275)

چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کمال‎گرایی و سبک‎های مقابله‎ای با میزان شادکامی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی–واحد علوم و تحقیقات در سال 90-1389 انجام پذیرفت. بدین منظور، با توجه به حجم ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (2274)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه پايان نامه جهت دریافت کارشناسي ارشد رشته ی روانشناسی بالینی (M.A) عنوان بررسی رابطه سبک های فرزندپروری وعزت نفس باسلامت روانی وپیشرفت تحصیلی استاد راهنما دکترخدامراد مومنی ادامه مطلب…